Rejestracja użytkownika

Aby dowiedzieć się szczegółów dotyczących programu (zasad uczestnictwa, finansowania, standardów) zarejestruj się w celu pobrania informacji, rejestracja nie oznacza deklaracji przystąpienia do programu.

Rejestracja nie jest automatyczna. Po zweryfikowaniu podanych danych, informacje rejestracyjne zostaną przesłane na podany adres e-mail.