Standardy

Konieczne do spełnienia kryteria zostały określone w Karcie Standardów Uczestnika Programu i dotyczą trzech podstawowych obszarów: obsługa klienta, marketing i komunikacja, standardy techniczne.

Uczestnik Programu ma obowiązek dochować standardów działalności w zakresie właściwym dla charakteru prowadzonej działalności:

A. OBSŁUGA KLIENTA

- Biuro Obsługi Klienta (lub osoby odpowiedzialne za obsługę klientów)
- Telefon awaryjny
- Standardy informacyjne o przerwach w dostawie ciepła
- Obsługa reklamacji
- Wniosek/zapytanie o przyłączenie i procedura jego rozpatrywania

B. MARKETING I KOMUNIKACJA
- Strona WWW
- Badanie satysfakcji klienta
- Roczny Plan działań marketingowych

C. STANDARDY TECHNICZNE
- Efektywna produkcja ciepła
- Dotrzymanie reżimów ekologicznych
- Obniżanie strat przesyłu ciepła
- Racjonalizacja wykorzystania dostarczonego ciepła.
- Pełna dostępność dostaw ciepła 

Partner Programu ma obowiązek dochować standardów działalności w zakresie właściwym dla charakteru prowadzonej działalności, z uwzględnieniem, że:
- Produkt/usługa Partnera Programu stosowana jest w obszarze ciepła systemowego
- Produkt/usługa Partnera Programu wpływa na poprawę efektywności wytwarzania, przesyłania lub wykorzystania ciepła systemowego
- Partner Programu musi przedstawić rekomendacje co najmniej dwóch Uczestników Programu

 

Raport z realizacji standardów przedstawiany jest do weryfikacji Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, która stoi na straży przestrzegania założeń Programu i dba o wizerunek branży. Po pozytywnym zweryfikowaniu standardów firma staje się Uczestnikiem lub Pratnerem Programu Promocji Ciepła Systemowego i otrzymuje pakiet narzedzi do lokalnej promocji, spójnych z ogólnpolskim wizerunkiem Ciepła Systemowego. 

Za każdym razem, gdy pojawi się nieprawidłowość w bieżącym procesie, należy zadać następujące pytania: Czy tak się stało, ponieważ nie mieliśmy standardów? Czy to się stało, ponieważ standardy nie były przestrzegane? Czy też stało się to, poniważ standardy nie były odpowienie?

Masaaki Imai