Organizator programu

  • Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
    ul. Migdałowa 4 lok. 22
    02-796 Warszawa
  • T: 22 644 70 19; 22 644 02 50
  • E: kontakt@cieplosystemowe.pl